Visszatérítés és termékvisszaküldés

A Vevőnek jogában áll 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, illetve visszaküldeni az Árut vagy lemondani a Szolgáltatásról. Így a 34/2014. számú GEO szerint az Áru visszaküldésének vagy a Szolgáltatásról való lemondás határideje attól a naptól számított 14 napon belül jár le, amikor a Vevő az Árut fizikailag birtokba veszi, vagy a szerződés megkötésétől (szolgáltatás esetén) ).

A termékek visszaküldése a vásárló költségére, a szerződés megszűnésétől számított 14 napon belül történik.

A 12. cikk megemlíti, hogy az elállási jog gyakorlása megszünteti a szerződő felek kötelezettségeit. A visszaküldött terméknek a kiszállítással megegyező állapotban kell lennie (eredeti csomagolásban, minden tartozékkal, sértetlen címkékkel és a kísérő dokumentumokkal). Nem fogadunk el olyan termékeket, amelyeken fizikai elváltozások, ütések, szilánkok, karcolások, ütések, túlzott használat és/vagy illetéktelen beavatkozás nyomai stb. láthatók.

Az elállási jog gyakorlása

A Vevő az elállási jog gyakorlása érdekében köteles az Eladót az elállási határidő lejárta előtt tájékoztatni a szerződéstől való elállási döntéséről az alábbi módok valamelyikén: egyértelmű nyilatkozattal, például postai úton küldött levéllel. , faxon vagy e-mailben. A fogyasztónak a termék átvételétől számított 14 nap áll rendelkezésére a szerződéstől való elállás bejelentésére.

A FAIRIES SERVICES SRL kötelezettségei:

Az Eladó megtéríti a Vevőnek a termékek árát, kivéve a küldemény értékét, legkésőbb attól a naptól számított 14 naptári napon belül, amikor a Vevő a jelen szerződéstől való elállási döntéséről értesült. Az eladó elhalaszthatja a visszatérítést addig az időpontig, amikor a termékeket visszakapja. Az összegek visszatérítése ugyanazokkal az ésszerűen alkalmazható fizetési módokkal történik (utánvétes fizetés esetén a visszatérítés a fogyasztó által egyértelműen megküldött bankszámlára történő átutalással történik).

A fogyasztó kötelezettségei:

A termékeket a FAIRIES SERVICES SRL-nek adjuk át. személynek, vagy a szerződéstől való elállásról szóló határozat közlésétől számított legfeljebb 14 napon belül indokolatlan késedelem nélkül át kell adni a megbízott személynek (kijelölt futárnak). A visszaküldés költségeit a fogyasztó viseli.

A visszaküldött termékeknek a kiszállítással megegyező állapotban kell lenniük, az eredeti csomagolásban, minden tartozékkal, sértetlen címkékkel és kísérő dokumentumokkal, a szállítás közbeni védelem érdekében megfelelően becsomagolva. A visszaküldés ugyanazzal a szállítási móddal történik, amellyel a termékeket a Vevő részére kiszállították, vagy közös megegyezéssel választott más módon. Fizikai módosulásokkal, ütésekkel, szilánkokkal, karcokkal, túlzott használat és/vagy illetéktelen beavatkozás nyomaival, stb., amelyek értékesítésre nem küldhetők vissza, visszaküldésre nem kerül sor.

A Vevő köteles a beérkezett Megrendelést ellenőrizni, és ha eltérést, hibát vagy nem megfelelőséget talál, legfeljebb 3 napon belül értesítenie kell Eladót. A határidő után küldött értesítéseket nem vesszük figyelembe.

Az Eladó által hibásan, vagy a Vevő által megrendelttől eltérő mennyiségben küldött termékek visszaküldhetők. Használt termékek vagy hiányos készletek nem küldhetők vissza. A visszaküldés költsége az Eladót terheli.

A minőségi problémák miatt visszaküldött termékeket az Eladó belső eljárások alapján megvizsgálja. Ha az Eladó nem talál minőségi problémát, a visszatérítést nem fogadja el.

A visszaküldött termékek cseréje vagy értékének visszatérítése 14 munkanapon belül megtörténik.

Panaszok

A csomagolás hiányosságaira, a termék nem megfelelőségére, számlázási hibára, a megrendelttől eltérő termékre vonatkozó reklamációt a Vevőnek a termék átvételétől számított 3 napon belül kell megtennie. Ezen időszak után beérkező panaszokat nem vesszük figyelembe.

A reklamáció rögzítéséhez a reklamációs űrlap kitöltése szükséges, amelyet a Vevő e-mailben vagy postai úton küld el az Eladónak.